OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 04.01.2022 21:12:30 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Leto

Leto 2021

Letné tábory:

Športový tábor - Ostrý Grúň, 15.8 - 30.8.2021, 16 detí

Letný rozvojový - súrodenecký pobyt - Lysá pod Makytou, 9.8. - 14.8.2021, 5 súrodencov

Zážitky z inej laxie - Mošovce, 7.7. - 21.7.2021, 25 detí

Leto 2020

Letné tábory:

Anglický tábor - Virt,  6. - 12.7.2020, dve dievčatá

Fantázia detí - Chata pod Gýmešom,  28.7. - 11.8.2020, 19 detí

DED-landia - Račkova dolina - 23.8. - 28.8.2020, 5 detí

Leto 2019

Letné tábory:

1. turnus: Mošovce, športovo – rekreačné zariadenie Drienok, 3. – 17.7.2019, 20 detí

Sponzor: Pro Charitas Nemšová, Lednické Rovné, Intercontinetal Matador Rubber Púchov

2. turnus: Kaštieľ Antonstál – Nemšová, 29.7. – 3.8.2019, 29 detí

Sponzor: „Lavante“ Dubnica nad Váhom

3. turnus: DED-landia - Račkova Dolina, 3 deti

Dopravu nám zabezpečili a sponzorovali LEONI Trenčín.

 

Formula deťom

    Dňa 1.7.2018 sa všetky deti zúčastnili športového podujatia firmy E-RAN Slovakia Trenčín „FORMULA DEŤOM“, na ktorý nás pozval generálny riaditeľ Dr. Ján Pavlis. K dispozícií mali skákacie hrady, vodné bubliny, trampolínu, preliezačky. Program uvádzali 2 klauni, ktorí deti bavili a zapájali do súťaží. Mali  možnosť bohatého občerstvenia /guľáš, grilované dobroty, hranolky, palacinky, cukrovú vatu, nápoje/. Pekným bodom programu bolo stretnutie s hokejistami – Mariánom Gáboríkom, Marcelom a Mariánom Hossom, ktorí sa so všetkými ochotne fotografovali. Všetkým sa prežitý deň veľmi páčil a budú naň dlho spomínať.

 

Letné tábory

V dňoch 4. – 18.7.2018 sa 28 detí zúčastnilo letného tábora „Fantázia detí“ v ŠRZ Drienok, Mošovce.

V dňoch 29.7. – 12.8.2018 sa 30 detí zúčastnilo letného tábora „Bestcamp“ na Táloch.

    Pod vedením animátorov si užili celodenný zážitkový program, súťaže, denné i nočné hry, športové hry, kúpanie, diskotéky a výlety do blízkeho okolia malebnej prírody Veľkej Fatry.  Letný tábor deťom poskytol nie len stravu a ubytovanie ale aj relaxáciu, nadobudnutie nových zážitkov, priateľstiev a sociálnych zručností. Na pokrytie nákladov tohto tábora nám prispeli sponzori – Nadácia Allianz Bratislava, Nadácia Pro charitas Nemšová, Lednické Rovne. Dopravu na tábory nám sponzorsky zabezpečila LEONY Trenčín. Za ich nezištnú pomoc im patrí veľká vďaka.

V dňoch 19. – 24.8.2018 sa dve dievčatá zúčastnili letného tábora „DeD-landia 2018“, ktorý sa konal pod záštitou Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Návšteva poslancov mestského zastupiteľstva Dubnica n/V

     Dňa 29.6.2017 nás navštívili poslanci mestského zastupiteľstva z Dubnice nad Váhom za účelom ocenenia detí za dosiahnuté výsledky v školskom roku 2016/2017. Pri tejto príležitosti odovzdali siedmim deťom /Sumanová A., Bielik M., Kováč R., K. T., Kováčová D., Dudík P./vecné dary. Ostatné deti obdarovali sladkosťami, ktoré poskytol Kaufland - distribučný sklad Ilava.

 

 

Letný tábor „OČKOLANDIA“

    V dňoch 1. – 15.7.2017 sa všetky deti zúčastnili letného tábora „Očkolandia“ v Opatovej. Pod vedením animátorov trávili svoj voľný čas športovými a kultúrnymi aktivitami, kúpaním v prírodnom jazere a výletmi do okolitej prírody. Z tábora si priniesli veľa krásnych zážitkov a najväčšiu radosť mali z nadviazania nových priateľstiev. Na pokrytie nákladov tohto tábora nám prispeli sponzori – Nadácia Alianz Bratislava, Akebono Brake Slovakia s.r.o. Trenčín, Continental Matador Rubber s.r.o. Púchov, Nadácia Pro charitas Nemšová, RONA a.s. Lednické Rovne, Maltézski rytieri - Veľpriorát Slovensko. V mene svojom a v mene všetkých detí sa im chcem srdečne poďakovať a popriať im veľa osobných a pracovných úspechov.

 

Terasové sedenie

      Vedenie s odsúdenými z ÚVTOS Dubnica nad Váhom dňa 25.8.2017 Detskému domovu Ilava - Klobušice odovzdali terasové sedenie, na ktoré poskytol materiál Drevopal Ladce a lavice, stôl, stoličky vyrobili odsúdení. Terasa, kde nám sedenie uložili je symbolom našej spolupráce, cez zimu nám na ňu väznica každoročne daruje vianočný stromček, ktorý zdobia väzni s vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Teraz ju obdarovali pekným terasovým sedením, kde budú naše deti tráviť voľnočasové aktivity. Touto cestou by som sa chcela poďakovať nášmu partnerovi za ich šľachetný čin a dlhoročnú spoluprácu.

 

Letný tábor „Summer Camp Portugal“

    V dňoch 12. - 26.8.2017 sa zúčastnili tri dievčatá - S.Kramárová, S. Lasayová, A. Balážová letného tábora v Portugalsku. Tento tábor nám poskytol H.M.E.H. Prince José Cosmelli, Suverénny Rád Sv. Jána z Jeruzalema KMFAP, leteckú dopravu a vreckové pre účastníčky sponzoroval predseda predstavenstva Jozef Klein – Asseco Central Europe a.s. a Drevopal Ladce -  p. Róbert Jendrol.