OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 01.11.2021 19:11:21 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

NKR

Vitajte na stránke ddklobusice.wbl.sk v sekcii NKR

Úpravu tohto bloku zahájite dvojklikom...

NKR 2021

20. ročník regionálneho kola sa konal nie tradične v DK Prievidza ale v on-line priestore. Zapojili sa všetky skupiny s pestrým programom /tanec, spev, divadielko/. Celoslovenská porota vybrala vystúpenie nášho Nikolasa na celoslovenský Najmilší koncert roka, ktorý sa konal v Čunove dňa 16.6.2021. Víťaznú pieseň Kométa si zaspieval spolu s Kulym /Mário Kollár/. Pre Nikolasa bol obrovský zážitok, stretnúť sa so svojim idolom.

 

N K R   2019

Dňa 6.4.2019 sme sa zúčastnili Najmilšieho koncertu roka 2019 v Prievidzi. Za vystúpenie našich chlapcov s workautovým cvičením „Takto s zabávajú chalani z ulice“ sme získali zlaté pásmo a za scénický tanec „Pipi dlhá pančucha“ 2 dievčatá  získali tiež zlaté pásmo.

Dňa 28.5.2019 sa s programom predviedli aj na celoslovenskej prehliadke  29. ročníka NKR v Divadle Aréna Bratislava. Dopravu nám zabezpečil sponzor.

Vystúpenie dievčat: Dňa 22.9.2019 sa dievčatá zúčastnili  so scénickým tancom „Pipi dlhá pančucha“ na kultúrnom programe, ktorý sa organizoval na podporu „Národného pochodu za život“ v Bratislave na Námestí slobody.

Dňa 21.11.2019 dievčatá vystúpili s tancom na medzinárodnom oceňovaní sudcov, ktoré sa konalo v Inštitúte vzdelávania MS SR Omšenie.