OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 01.11.2021 19:11:21 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Návšteva štátneho tajomníka

        Dňa 9.10.2015 nás navštívil pán štátny tajomník MPSVaR SR Branislav Ondruš a pani generálna riaditeľka sekcie práce Danica Lehotská za účelom ocenenia našich detí , ktoré vzorne reprezentujú DeD.  Pri tejto príležitosti sme privítali aj hostí - Ing. Ľubomíra Turcera, prednostu MÚ Ilava, Mgr. Janku Lacovú, riaditeľku DeD Lastovička Trenčín, Mgr. Vieru Prekopovú, riaditeľku ŠZŠ Ilava, PaedDr. Soňu Kačíkovú, riaditeľku ZŠ s MŠ Pod Hájom, Dubnica Nad Váhom. Ako poďakovanie vzácnym hosťom si deti pripravili pekný kultúrny program a previedli ich vyzdobenými priestormi DeD.  

ŠPORT:

Patrik Hanus  (17 rokov)

-          Úspešná reprezentácia DeD v stolnom tenise a atletike

Anička Balážová (15 rokov)

-          Úspešná reprezentácia Základnej školy P. Demitru v Dubnici nad Váhom vo florbale na medzinárodnej úrovni

VZDELÁVANIE:

Miroslav Lesay (13 rokov)

-          Výchovno-vzdelávacie výsledky k 30.06.2015: bol hodnotený zo všetkých predmetov známkou výborný

Kristián Kováč (12 rokov)

-           Výborné vzdelávacie výsledky k 30.06.2015

SPRÁVANIE:

Anežka Šovčíková (16 rokov)

-          Výrazné zlepšenie správania oproti predchádzajúcemu školskému roku

ČIN ROKA

Daniela Kováčová (11 rokov)

-          Zodpovedný a empatický  prístup (odovzdanie nájdenej peňaženky)