OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 01.11.2021 19:11:21 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Špecializované skupiny

 

Mladí dospelí 

V centre je vytvorená samostatná skupina mladých dospelých. Sú umiestnení v garzonkách CDR, starostlivosť o nich zabezpečuje sociálna pracovníčka a riaditeľka.

Pre MD máme k dispozícii 7 garzoniek, z toho 6 v areáli centra, jedna v panelovom dome Dubnica nad Váhom.

Mladí dospelí majú vypracovaný plán osamostatňovania sa ako súčasť IPROD-u, ktorý si sami tvoria a mesačne ho vyhodnocujú.

Prácou s mladými dospelými sme zistili, že ich najväčším problémom nie je hospodárenie, ani získanie alebo udržanie si práce, ale zostať sám, byť zodpovedný a rozhodovať o sebe. Nevedia nakladať s časom, spraviť si denný harmonogram alebo svoj vlastný režim dňa, stanovovať si priority. Preto sa táto skúsenosť premietla aj do práce v skupinách a program osamostatňovania sa sme posunuli pre deti už od 15 rokov.