OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 04.01.2022 21:12:30 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Team BMW RUN 2018

         Dňa 23.6.2018 nás navštívil TEAM BME RUN z Liberca. Je to partia mladých ľudí, ktorí každoročne navštevujú detské domovy v ČR. Tento rok zavítali aj na Slovensko a prišli sa predstaviť do Klobušíc. Do areálu dorazili na vozidlách BMW, ktoré deti obdivovali. Spolu s deťmi si užili veľa zábavy a športových aktivít. V našom areáli ich vozili na motorke, ktorú so sebou priviezli. Na záver deťom odovzdali vecné darčeky od priateľov z ČR a pri odchode sa rozlúčili hlasným trúbením. Teamu BMW RUN ďakujeme za návštevu a sme radi, že týmto  mladým ľudom nie je ľahostajný osud detí, ktoré sú odlúčené od svojich blízkych.