OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úspechy detí v oblasti kultúrnej

 

Rok 2011/2012

Výber nadačného fondu Plaváček manželov Jakubiskových:

Sendrei J. – pre rozvoj hudobného vzdelania – spev, husle,

Kršíková P. – hra na akordeón,

Martiška M. - hokej

 

Účasť na kultúrnych akciách v Ilave a Dca

Koncert ZUŠ Dubnica na/V.

 

Príprava detí -tanečné čísla:

Megová Jarmila

Spevácke čísla:

PhDr. Ľubomíra Melišová

Výtvarné súťaže:

Mgr. Michalíková Stanislava, Huboňová Rudolfa  , Mgr. Záhorcová

 

Rok 2011

 

Marec-máj 2011      - Nácvik na Husľový kľúč  - pesničková súťaž

organizátori:                     Centrum voľného času Ilava

                                                Súkromná umelecká škola Trenčianska Teplá

                                                Dom kultúry Ilava

 

Detský domov v obvodnom kole zastupovali :

  • Simona Kopálová  pieseň ,,Impossible,,
  • Július Senderi  pieseň- Elán –Vymyslená a rómska Popluška
  • Renáta Kyslová- pieseň : ,,Ešte váham,,

 

Do okresného kola 20.5. 2011 v Ilave postúpila Simona Kopálová, kde získala v II. kategórii za spev pekné tretie miesto. Najúspešnejší Simona Kopálová a pre zaujímavý rómsky spevácky prednes i Julko Sendrei boli za odmenu nahrávať CD v nahrávacom štúdiu v Trenčianskej Teplej.

                                                 

Najmilší koncert roka     - apríl 2011 -regionálne kolo Prievidza

Účinkujúci: Harmonikové duo Petra Kršíková, Luboš Zubatý – pásmo ,,Doliny, doliny,,

                   Sólo spev  s playback hudobným doprovodom- Július Senderi-Rómska Popoluška

Postúpili obaja na celoslovenskú prehliadku:

 

 Najmilší koncert roka    -  máj 2011 –celoslovenská prehliadka Divadlo Aréna-  Bratislava                

  • Harmonikové duo Petra Kršíková, Luboš Zubatý- bol zastúpený z dôvodu odcestovania Juliusom Senderiom – pásmo ,,Doliny, doliny,,
  • Sólo spev  s playback hudobným doprovodom- Július Senderi-Rómska Popoluška

 

Pri príležitosti týždňa detských radostí – Jún 2011- koncert s názvom ,, Deti -deťom,, vystúpenie, spevácke i tanečné v Dome Kultúry Dubnica nad Váhom. Vystúpenie našich detí deťom zo ZUŠ Dubnica nad Váhom a ony nám. Účinkovali: spev: Simona Kopálová, Petra Kršíková.

Spevom reprezentovali i na podujatí družobného stretnutia  a zároveň výročia špeciálnej ZŠ v Trenčianskej Teplej a na Morave.

December 2011- príprava a prezentácia hudobno - dramatizačného programu na Vianočnej besiedke pre hostí a rodičov detí v zariadení DeD a ako každoročne i na Benefičnom koncerte v DK Ilava.