OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 01.11.2021 19:11:21 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

25.výročie

Detský domov Ilava – Klobušice dostal v roku 2013 ocenenie Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny za prácu s deťmi s poruchami správania a za prácu s rodinou detí umiestnených v detskom domove.

Mgr. Adriana Cigáňová získala na návrh detského domova ocenenie Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny za prácu s dieťaťom a jeho rodinou.

 Ocenení zamestnanci

Všetci zamestnanci dostali od riaditeľky DeD poďakovanie za prácu v prospech detí a ich rodín. Za mimoriadnu prácu boli zvlášť ocenení:

 

Bakoš Peter, Mgr. – za rozvoj športovej činnosti a rozvoj športových talentov

Megová Jarmila - za rozvoj kultúrno-umeleckej činnosti detí a rozvoj talentov

Ľubomíra Melišová, PhDr. - za rozvoj kultúrno-umeleckej činnosti detí a rozvoj speváckych talentov,

vedenie sekcie vychovávateľov FRaZ DeD TN kraja

Pavol Duvač, Mgr. - za rozvoj turistickej činnosti

Huboňová Rudolfa - za rozvoj výtvarnej činnosti

Švihel Jozef, Mgr. - za rozvoj športovej a pracovnej činnosti v DeD

Holá Alena - za pedagogickú prácu s deťmi s poruchami správania

Cigáňová Adriana, Mgr. – za prácu s rodinou a riadenie úseku starostlivosti o dieťa

Pagáčová Oľga - za prácu s mladými dospelými

Šelling Július, Mgr. – za metodickú prácu

Urbanová Viera - za prácu ekonomického úseku

Trenčan Jaroslav - za materiálno-technickú starostlivosť o zariadenie

 

Ocenené deti:

Hanus Jozef - za domácu a zahraničnú reprezentáciu DeD v atletike

Hanus Patrik - za domácu a zahraničnú reprezentáciu DeD vo futbale

Harceg Peter - za domácu a zahraničnú reprezentáciu DeD vo futbale

Sendrei Július - za reprezentáciu DeD v kultúrno-umeleckej činnosti

Dúcky Viktor - za reprezentáciu DeD v pretekoch turistickej zdatnosti, plávaní a šachu

 

Ocenenie mladých dospelých:

Ivana Bárková, Bc - za intenzívny a príkladný prístup v príprave na osamostatnenie sa

Zubatý Ľuboš - za intenzívny a príkladný prístup v príprave na osamostatnenie sa