OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Naše úspechy

 
 
Deti nášho centra vynikali a vynikajú najmä v kultúrno-umeleckej činnosti, výtvarnej činnosti, zo športovej činnosti vo futbale, behu, turistickej a brannej činnosti.
Zúčastňujú sa takmer na všetkých súťažiach organizovaných pre deti z  CDR a regionálnych podujatiach.
 
 
Za rozvoj kultúrno – umeleckej činnosti sa zaslúžili vychovávatelia:
 
Jarmila Megová, PhDr. Ľubomíra Melišová, Mgr. Miriam Cihová, Mgr. Lucia Škrovánková
 
 
Za rozvoj športovej činnosti sa zaslúžili: 
 
Mgr. Peter Bakoš
 
 
Za rozvoj výtvarnej činnosti sa zaslúžili:
 
Bc.Lenka Kubišová, Mgr. Richtárechová
 
Za rozvoj turistickej a brannej činnosti sa zaslúžili:
 
Mgr.Peter Bakoš, PhDr. Ivan Pongrác