OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 04.01.2022 21:12:30 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Zaujímavé údaje

 

PRÁCA VO SVOJEJ DOMÁCNOSTI

 

PROFESIONÁLNY NÁHRADNÝ RODIČ

Poslanie zamestnaním, vďaka ktorému pomôžete dieťaťu z centra pre deti a rodiny

Okrem svojej náruče potrebujete:

  • Bezúhonnosť

  • Stredné odborné vzdelanie

  • Absolvovať prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

www.upsvr.gov.sk

www.ddklobusice.wbl.sk

 

AKO SA STAŤ PROFESIONÁLNYM NÁHRADNÝM RODIČOM?

  • Absolvovať prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti:

80 hod. ak ste ukončili aspoň stredné vzdelanie, alebo

60 hod. ak ste ukončili úplné stredné vzdelanie.

 

KDE SA TAKÁTO PRÍPRAVA DÁ ABSOLVOVAŤ?

  • V Centrách pre deti a rodiny v rámci celého Slovenska (napr. Centrum pre deti a rodiny Púchov, Centrum pre deti a rodiny Zlatovce, Centrum pre deti a rodiny Prievidza)

 

ČO JE TO PROFESIONÁLNA NÁHRADNÁ RODINA?

  • Je to organizačná súčasť centra pre deti a rodiny.

  • V profesionálnej náhradne rodine zabezpečujú starostlivosť o deti fyzická osoba, alebo manželia, ktorí sú zamestnancami centra pre deti a rodiny

  • V profesionálnej náhradnej rodine sa môže poskytovať starostlivosť najviac trom deťom, ak starostlivosť zabezpečuje jeden zamestnanec centra, ak starostlivosť zabezpečujú manželia, môže si v nej nájsť dočasný domov až šesť detí.

 

CIEĽ PROFESIONÁLNEJ NÁHRADNJE RODINY:

Poskytnúť deťom domov do doby, kým sa môžu vrátiť do svojej biologickej rodiny, alebo umiestniť do náhradnej rodiny.

 

MOTTO profesionálnej náhradnej rodiny:

S LÁSKOU DIEŤA PRIJAŤ A S LÁSKOU DIEŤA ODOVZDAŤ.

 

 

 

 

TOPlist