OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Zaujímavé údaje

Ocenenia centra 

•Rok 2011 - Spoločnosť Úsmev ako dar a  Fórum riaditeľov detských domov udelil  ocenenie sociálnej pracovníčke za  významný prínos pri skvalitňovaní života a napĺňaní potrieb detí  v DeD
 
•Rok 2013 – Detský domov Ilava-Klobušice  bol ocenený ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jánom Richterom
 
•Rok 2013 - vedúca úseku starostlivosti o dieťa ocenená  za významný prínos k obnove rodiny ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jánom Richterom
 
Rok 2014 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny udelilo ocenenie za dlhodobú a obetavú prácu vedúcej vychovávateľke diagnostickej skupiny
 
•Rok 2016 - Detský domov Ilava – Klobušice bol ocenený ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jánom Richterom cenou „Spoločne pre rodinu“
 
•Rok 2017 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny udelilo ocenenie za dlhodobú a obetavú prácu vedúcej vychovávateľke 1. samostatnej skupiny
 
•Rok 2022 – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Fórum riaditeľov a zamestnancov DD, SPDDD Úsmev ako dar udelili ocenenie „Vychovávateľ roka 2021 centra pre deti a rodiny“ vedúcej vychovávateľke 4. SUS v Satelite Ladce

 

 

 

 

TOPlist