OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Pomáhajú nám

 
Všetkým našim sponzorom patrí veľká vďaka!!!!heart
 
Sponzori – priatelia Centra pre deti a rodiny Ilava - Klobušice
Realizácia mnohých našich plánov by nebola možná bez priateľov a sympatizantov nášho centra.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli finančnými prostriedkami na účet
 
Štátna pokladnica Bratislava, č.u. 7000125040/8180  
IBAN:     SK0281800000007000423697
IČO:        31116001
DIČ:        2020945828

 

Mnoho z aktivít nášho centra by nebolo možných bez pomoci sponzorov a tiež bez sponzorskej pomoci 
by sme ťažko zrealizovali mnoho našich zámerov v prospech detí, za čo sme všetkým nesmierne vďační.

Veľa našich sponzorov sa stalo skutočnými priateľmi detí nášho detského domova, pretože nám pomáhajú nielen finančne 
a materiálne, ale zohrávajú významnú úlohu aj v socializácii našich detí tým, že trávia s nami aj voľnočasové aktivity,
súťaže, či pobyty.
Všetkým, ktorí by nám chceli a chcú pomôcť ďakujeme.