OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 01.11.2021 19:11:21 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Kontakt

 

 

 

 • Kontakty:

  • mail: riaditel.ilavaklobusice@ded.gov.sk
  • riaditeľka: 0905691947
  • sociálna pracovníčka: 0918877865, 042/4465411  / pondelok až piatok 7,00 – 15,00 hod./
  • sociálna pracovníčka – vedúca úseku starostlivosti o deti: 0918877862 / pondelok až piatok 7,00 – 15,00 hod./
  • kancelária: 042/4465182, 0910465717/ pondelok až piatok 7,00 – 15,00 hod./
  • ambulantná/terénna forma: č.t. 0918586890
  • výchovný úsek: 0904371717 / pondelok až piatok 15,00 – 20,00 hod., sobota – nedeľa 9,00 – 20,00 hod./
  • fax: 042/4465182

www.detstvobeznasilia.gov.sk