OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 01.11.2021 19:11:21 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

30.výročie

30. výročie

    Dňa 15.11.2018 sme oslávili 30. výročie založenia Detského domova Ilava - Klobušice.       Oslava sa konala v DK Dubnica nad Váhom, za účasti všetkých zamestnancov a detí detského domova, generálneho riaditeľa ÚPSVaR pána Mariana Valentoviča, Mgr. Rozálie Šahóovej, predsedu spoločnosti Úsmev ako dar pána Jozefa Mikloška, riaditeľov DeD trenčianskeho kraja, predstaviteľov všetkých inštitúcií s ktorými detský domov spolupracuje, sponzorov, bývalých zamestnancov a odchovancov detského domova. Celú akciu nám moderoval bez nároku na honorár Juraj Bača. Pri tejto slávnostnej príležitosti riaditeľka DeD ocenila niektorých zamestnancov, bývalých zamestnancov, deti a sponzorov. Túto slávnostnú chvíľu spestrili naše deti pekným kultúrnym programom. Prítomní hostia mali možnosť pozrieť si prezentáciu histórie detského domova. Atmosféra bola veľmi príjemná a niektorí hostia ju prežívali aj so slzami v očiach. Oslavy pokračovali slávnostnou recepciou a voľnou zábavou pri hudbe. Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie, deťom za pekný program a sponzorom za finančné a materiálne zabezpečenie oslavy.