OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Workoutové ihrisko

Workoutové ihrisko

 

 Dňa 8.9.2018 sme v areáli DeD slávnostne otvorili symbolickým prestrihnutím pásky nové športové ihrisko. Tejto akcie sa zúčastnili vzácni hostia a všetci partneri, ktorí sa podieľali na jeho vybudovaní. Športový deň si užili nie len deti ale aj dospelí.

      Detský domov Ilava – Klobušice získal grant na vybudovanie workoutového ihriska  od Nadácie Tesco vo výške 1300 €. Projekt ihriska vypracovali a ujali sa jeho výstavby členovia Champion Clubu z Dubnice nad Váhom pod vedením Olivera Vávra a Miroslava Dolinajca. Pán Ľubomír Jakúbek so svojou firmou pripravili terén a  vybetónovali plochu 20x30 metrov. Cement poskytla Cementáreň Ladce. Získané finančné prostriedky sme použili na nákup materiálu, z ktorého sa zvárali zostavy na cvičenie a osadili sa na pripravenú plochu. K ukončeniu tohto projektu prispeli aj ďalší partneri – Meltézsky rytieri Veľpriorát Slovensko /materiálna a finančná pomoc/, Pavol Zachar /osvetlenie/, Jaroslav Mišík /protišmyková podlaha/, odsúdení z ÚVTOS Dca /finančná zbierka/, reštaurácia Panda TN a Lavante Dubnica nad Váhom  /občerstvenie/. Ruku k dielu pripojili aj naši starší chlapci natieraním konštrukcií a pokladaním gumových roštov na  celú plochu. Súčasťou ihriska sú aj preliezačky a húpačky pre menšie deti, celú zostavu nám poskytla firma E-ran Trenčín. Trampolínu s priemerom 3,5 metra nám daroval výrobca JUMPEX Dca. Športový komplex dopĺňa basketbalový kôš, ktorý nám zakúpil Mustafa Koseturk a konzolu so zabudovaním zabezpečil Drevopal Ladce. 

      Splnili sme cieľ projektu, vybudovali sme moderné ihrisko, kde budú deti tráviť svoj voľný čas športovými aktivitami a pohybom na čerstvom vzduchu.

 

      Za nezištnú pomoc všetkých partnerov, ktorí sa podieľali na tomto projekte patrí obrovská vďaka.