OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 14.12.2020 17:24:05 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Zriaďovatelia a riaditelia

 

Zriaďovatelia centra:
 
 
Do 31.12.1990                               ONV – odbor školstva Považská Bystrica
1.1.1991 – 31.12.1992                   Školská správa I. Považská Bystrica
1.1.1993 – 30. 6.1996                    Školská správa II. Banská Bystrica
1.7.1996 – 31.12.1996                   Školská správa II. Trenčín
1.1.1997 – 31.12.2003                   Krajský úrad - odbor sociálnych vecí a rodiny Trenčín 
1.1.2004                                         Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
 
 
 
Riaditelia Centra pre deti a rodiny Ilava – Klobušice
 
Egon Grossman                                      1989 – 1989
Elemír Harangozó, nebohý                     1989 – 1993
Mgr. Milena Lengyelová                          1993 – 2014
Mgr.Anna Pagáčová                                2015 -