OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 01.11.2021 19:11:21 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Rok 2017

Finančný dar - detské ihrisko

Odsúdení z ÚVTOS Dubnica nad Váhom zorganizovali charitatívnu aktivitu – finančnú zbierku na obnovu športového ihriska pre naše deti. Dňa 5.10.2017 bol väzenským kňazom a zástupcom odsúdených odovzdaný symbolický šek riaditeľke DeD. Do zbierky sa zapojilo 67 potrestaných, ktorým vyslovujeme veľkú vďaku. Dúfame, že táto aktivita im pomôže formovať sa k lepšiemu začleneniu do spoločnosti a bude prospešná pre obe strany.

SPONZORI  za rok 2017

 

Nadácia Allianz, /finančný dar na pobyt detí v LT Opatová, zimný pobyt detí na Počúvadle/

Akebono Brake Slovakia, s.r.o. / finančný dar na pobyt detí v LT Opatová/

Nadácia Pro charitas, J. Palu 45, Nemšová  /finančný dar na pobyt detí v LT Opatová/

RONA a.s. Ing. Stanislav Biroš /finančný dar na pobyt detí v LT Opatová/

Matador Continental Rubber  s.r.o. Púchov, Ing. Anton Vatala  /finančný dar na pobyt detí v LT Opatová/

Matador Industries, a.s. Dubnica nad Váhom, Ing. L. Zubo /kancelárske potreby/

ÚVTOS Dubnica nad Váhom  /terasové sedenie, finančná zbierka od odsúdených na športové ihrisko/

Šivarina, s.r.o., Košeca, Ľuboš Gregor /minerálne vody na akcie organizované v DeD/

Agrofarma s.r.o. Červený Kameň /syrové výrobky na akcie organizované v DeD/

Human Energy Agensy s.r.o., Ing. Huseyin Koseturk  /sponzor vianočnej besiedky/

Rod. Jakúbková, červený Kameň  /sponzorský dar na vianočnú besiedku/

OLD HEROLD s.r.o., Trenčín /sponzorský dar na akcie organizované v DeD/

Seneca Tours, s.r.o., Senec  /finančný dar/

Kaufland logistické centrum Ilava /ovocie a zelenina na akcie organizované v DeD/

Drevopal Ladce – Róbert Jendrol  /finančný dar, drevo na terasové sedenie/

Szabolcs Csanádi IBM Bratislava, /vianočné darčeky pre všetky deti/

Panta Rhei, s.r.o. /mikulášska zbierka kníh pre deti/

LEONI  Slovakia s.r.o., Trenčín /Family day - športový deň/

Laugaricio Combat Club Trenčín / detský športový deň/

MC Srdiečko Trenčín, /zbierka ošatenia/

PANDA Ázijské špeciality, Laugaricio - Trenčín / catering počas vianočnej besiedky/

Pekáreň Radoslav Štefanec, Tuchyňa /chlieb, pekárske výrobky na akcie organizované v DeD/

Mesto Dubnica nad Váhom /prenájom DK počas vianočnej besiedky/

Mestské zastupiteľstvo /poslanci/ Dubnica nad Váhom /sponzorské dary, kultúrne podujatia pre všetky deti/

Ivan Kašiar Dubnica nad Váhom /cukrárske výrobky na akcie organizované v DeD/

Ján Ihriský Nová Dubnica / cukrárske výrobky na akcie organizované v DeD/

ASSECO Central Europe, a.s. Jozef Klein Bratislava / letecká doprava LT Portugalsko/

Prince José Cosmelli, Suverénny Rád Sv. Jána z Jeruzalema KMFAP /dvotýždňový letný tábor „Summer Camp Portugal“ pre 3 dievčatá/

Maltézski rytieri Velpriorát Slovensko /finančný dar na LT Opatová, vystúpenie rapperov na vianočnej besiedke, recepciu počas vianočnej besiedky/

Bartoš Juraj, Košeca s priateľmi /deň detí s bohatým programom, občerstvením a súťažami/