OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 01.11.2021 19:11:21 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Rok 2010
V roku 2010 nás sponzorsky podporili:
 
Pov.cementáreň Ladce                               350.-EUR
p.Dedík                                                       100.-EUR
Delta elektronics Dca                                  120.-EUR
EUREST s.r.o.                                              53,22.-EUR
Tip-Travel Piešťany                                     200.-EUR
 
Kaufland Dca - hygienické a čistiace potreby, ceruzky, pastelky a fixky
Tesco - ošatenie pre malé deti
Secondhand Dca - ošatenie
PaedDr. Jaseň - športové potreby
Firma Hanil E-HWA Dca - automatická práčka, elektrický sporák, športové potreby
Allianz poisťovňa BA - 2 mikrovlnky, deky, výbava pre mladých dospelých
Cementáreň Ladce - knihy
Firma Desiré Dca - víkendový pobyt vo Vrátnej pre deti
P.Turičíková - kresliace potreby
Súkromné osoby - ošatenie, hračky, športové potreby
 
Ďakujeme.