OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 01.11.2021 19:11:21 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Spolupráca so ŠZŠ Nová Dubnica

Projekt "Rytieri zocelení Koronou"

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov  v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2020. Do projektu škola zapojila aj dvoch pedagogických pracovníkov CDR.

Pri ukončení projektu zamestnanci SZŠ vyhlásili pre naše deti "Súťaž dobrých nápadov", deti si vypracovali projekt, ako by investovali 100€. Víťazom súťaže bola Danka Kováčová s projektom "Strojček na strihanie vlasov" - učím sa za kaderníčku, vzdelávanie mám dištančnou formou a chýba mi prax. Počas pandémie nie je možné chodiť ku kadetníkovi a preto by som deti strihala ja. Za  darovaných 100€ si zakúpila strojček a kadernícke pomôcky. 

Predvianočný deň s kamarátmi SZŠ

Vedenie SZŠ Nová Dubnica nadviazalo s našim detským domovom vzájomnú spoluprácu „Rok s kamarátmi z DD Klobušice“. Dňa 11.12.2018 sme navštívili SZŠ. Po úvodnom privítaní v školskej jedálni sa 7 našich detí zapojilo do prípravy vianočných dobrôt, výroby vianočných ozdôb a pohľadníc. Predviedli sa aj v spoločnom tanci a hrách.

Pani riaditeľka nám slávnostne odovzdala zbierku, do ktorej sa zapojili nielen deti ale aj ich rodičia a zamestnanci školy. Ďakujeme za príjemne strávený deň, chutný obed a bohaté občerstvenie. Tešíme sa na návštevu detí u nás v domove.

Finančná sloboda

Dňa 31.5.2019 sa štyri deti CDR zúčastnili aktivity „Finančná sloboda“, ktorú škola organizovala pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka, pod vedením manželov Heidlasovcov. Účastníci sa formou osobného zážitku a vlastnej skúsenosti zoznámili s problematikou dnešného finančného sveta. Získali cenné poznatky, ktoré im poskytli možnosť nezlyhať v reálnom živote.

Športový deň

Dňa 7.6.2019 sme zorganizovali „Športový deň“ pri príležitosti MDD, ktorého sa zúčastnilo aj 20 žiakov 3. ročníka SZŠ Nová Dubnica. Po privítaní hostí sa deti navzájom predstavili zábavnou formou – hádzaním klbka vlny medzi sebou. Počasie nám tento deň neprialo, tak sme využili náhradný variant a športové zápolenie prebehlo v spoločenskej miestnosti centra.

Všetky deti boli veľmi snaživé a každý z nich dostal za svoj výkon medailu.

Športové olympijské hry

Dňa 21.6.2019 SZŠ Nová Dubnica zorganizovala Športové olympijské hry, na ktorých sa zúčastnilo aj našich 7 detí. Po otvorení ŠOH pani riaditeľkou žiaci a rozhodcovia zložili sľub a súťažiaci sa rozišli na jednotlivé stanovištia, kde súťažili v rôznych disciplínach. Heslo olympiády bolo: „Silnejšie, vyššie, rýchlejšie alebo aspoň tak jak minule“. Všetci sa snažili podať čo najlepší výkon, medzi víťazmi boli aj naše deti. Organizátorom ďakujeme za príjemne strávený deň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

.