OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 01.11.2021 19:11:21 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Vízia do budúcnosti

Na základe doterajších skúsenosti budúcnosť našej práce vidíme 

 

  1. V pokračovaní v sanácii rodín tak, aby centrum bolo skutočne pre dieťa len dočasným pobytom.

  2. Pokračovať v skvalitňovaní práce s mladými dospelými tak, aby sa po odchode z centra boli schopní začleniť medzi bežnú populáciu a neboli odkázaní na ďalšiu sociálnu sieť.

  3. Centrum bude pokračovať vo výkone opatrení terénnou a ambulantnou formou práce, na požiadanie UPSVaR TN napomáhať pri odstraňovaní výchovných problémov detí v rodinách, vykonávať sprevádzanie priamo v rodine, aby dieťa z nej nemuselo byť  vyňaté.

  4. U detí s neúspešnou sanáciou i neúspešnou náhradnou rodinnou starostlivosťou pokračovať v udržiavaní kontaktu s rodinou pobytovou formou /v garzonke  centra/.